Tag : Serat Wedhatama Pupuh Sinom – Refrensi Tugas & Catatan SMANSAGAL

A. Pangerten Tembang Sinom

Serat Wedhatama Pupuh Sinom
Serat Wedhatama

Sinom iku ateges anom, taruna, srinata, roning kamal, pangrawit, weni, logondhang, lan sapiturute. Sinom duwe karep pucuke godhong kang isih kecut. Anggitane Kanjeng Sunan Giri Kadaton. Iki cocok kanggo pambuka crita nanging uga kudu nulad papan panggonan.

B. Pathokan Tembang Sinom

Guru Wilangan	Guru Lagu Guru Gatra
   8		   a		  9
   8		   i	
   8		   a	
   8		   i	
   7		   i	
   8		   u	
   7		   a	
   8		   i	
   12		   a	

C. Watak Tembang Sinom

Watake tembang Sinom iku tresna asih, canthas, trengginas. Cocok kanggo bab-bab kang sarwa lincah, nggambarake sipat kang cukat trengginas, lan sapiturute.

D. Makna Tembang Sinom

Sinom iku maksude enom. Tembang iki nggambarake wayah enom, watake golek pangalembana utawa grapyak, luwes, gampang srawung. Pancen nom-noman biyasane seneng sesambungan/kekancan, pinter ngomong utawa srawung kanggo golek kanca/kadang lan narik kawigatene liyan. Nglambangake wayah isih jejaka/prawan.

Lanjutkan Membaca :

Wos kang Kamot ing Tembang Sinom (Wedhatama) | ATJINDO

Tag : Serat Wedhatama Pupuh Sinom – Refrensi Tugas & Catatan SMANSAGAL

Iklan